Year 2011
Paper Title Yi-Ling Tsai, Hsiu-Min Yu, Yih-Ru Wang, Chen-Yu Chiang, Lieh-Shih Lo,
Date of Publication 2011-07-20