Year 2011
Authors Huang, Sheng-Chieh
Paper Title Hui-Min Wang, Yaw-Chern Lee, Brad S. Yen, Shih-Chun Chao, Mark C. Hou, You-Liang Lai, Lei-Chun Chou, and Sheng-Chieh Huang, "A Physiological Valence/Arousal Model from Musical Rhythm to Heart Rhythm," BES4B2010.
Date of Publication 2011-08-03