Year 2011
Authors Huang, Sheng-Chieh
Paper Title Mark C. Hou, Hui-Min Wang, Sheng-Chih Yen, Lei-Chun Chou, Sheng-Chieh Huang, "Analyzing the Images of Nailfold Capillaroscopy by Laplacian of Gaussian," BES4B2009.
Date of Publication 2011-08-03